Polityka prywatności

Państwa dane będą przetwarzane przez
SochaTour Licencjonowany Przewóz Osób Agnieszka Socha w trakcie dokonywania rezerwacji oraz wysłania wiadomości poprzez formularz kontaktowy. Przetwarzanie danych przez okres dłuższy następuje wyłącznie w celu realizacji przez ochaTour Licencjonowany Przewóz Osób Agnieszka Socha obowiązków wynikających z powszechnie obowiązującego prawa, np. dla celów księgowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania rezerwacji na stronie www.sochatour.pl Niepodanie danych osobowych skutkować może brakiem możliwości świadczenia usług przez SochaTour Licencjonowany Przewóz Osób Agnieszka Socha.

W związku z nową regulacją przysługuje Państwu prawo w szczególności do:

  1. żądania dostępu do Państwa danych osobowych,
  2. uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych, odbiorcach danych, okresie przechowywania danych (jeżeli określenie okresu jest niemożliwe, przysługuje Państwu prawo do informacji o kryteriach ustalenia tego okresu),
  3. sprostowania danych osobowych, a jeżeli są one nieprawidłowe, prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

Prawo do żądania niezwłocznego usunięcia Państwa danych osobowych występuje w przypadkach, gdy:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  2. zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych została wycofana,
  3. zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (w tym profilowania) opartego na realizowanym przez SochaTour Licencjonowany Przewóz Osób Agnieszka Socha lub przez stronę trzecią prawnie uzasadnionym interesie, chyba że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania Państwa danych osobowych, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych występuje w przypadkach gdy:

  1. kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający SochaTour Licencjonowany Przewóz Osób Agnieszka Socha sprawdzić prawidłowość tych danych,
  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem (np. nie udzielili Państwo zgody w przypadku, kiedy była niezbędna), a sprzeciwili się Państwo usunięciu Państwa danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
  3. SochaTour Licencjonowany Przewóz Osób Agnieszka Socha nie potrzebuje już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  4. zgłosili Państwo sprzeciw (na mocy art. 21 ust. 1 RODO) wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie SochaTour Licencjonowany Przewóz Osób Agnieszka Socha są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.

Jeżeli zgłoszą Państwo żądanie ograniczenia przetwarzania, SochaTour Licencjonowany Przewóz Osób Agnieszka Socha nie będzie przetwarzać Państwa danych osobowych bez zgody, z wyjątkiem ich przechowywania lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego. Przed uchyleniem ograniczenia zostaną Państwo o tym poinformowani.

SochaTour Licencjonowany Przewóz Osób Agnieszka Socha nie przetwarza Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego (w tym profilowania).

Mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu Państwa dane osobowe, które zostały dostarczone.

Przysługuje Państwu również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie, nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

SochaTour Licencjonowany Przewóz Osób Agnieszka Socha informuje o tym, że na swoich stronach internetowych stosuje pliki cookies. Korzystając ze strony internetowej WWW.SOCHATOUR.PL bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażają Państwo zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności.

Inspektor Ochrony Danych SochaTour Licencjonowany Przewóz Osób Agnieszka Socha jest do Państwa dyspozycji pod adresem: mirek@sochatour.pl

Korzystanie z serwisu wymaga przetwarzania danych osobowych klienta w zakresie : Imienia i Nazwiska, nr. telefonu, e-mail. Dane będą przetwarzane przez SochaTour Licencjonowany Przewóz Osób Agnieszka Socha w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji rezerwacji. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu.